پوشش دهی PEOپوششی با 20 درصد از تانتالم و فاز های Ta2O5،Ta2O5.TiO2 وTiO2 در یک الکترولیت ابی حاوی NH4[TaF6] با استفاده از روش پوشش دهی اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی بر روی تیتانیم تشکیل شده است. اضافه شدن اتیلن گلیکول به داخل الکترولیت قادر به تغییر مورفولوژی و ترکیب فاز می باشد که بر روی پوشش تاثیرگذار است.با ترکیب کردن روش های PEO و EP، پوشش لایه لایه تشکیل شده است که در قسمت فوقانی،تا ارتفاع معینی عمده محتوا تانتالم اکسید و در قسمت پایینی تیتانیم اکسید و کلسیم فسفات می باشد. اندازه این پستی و بلندی( فاصه بلندترین و کوتاه ترین نقطه پوشش) در حدود 10 میکرون است. لایه ها عمدتا شامل تانتالم اکسید از یک ضخامت 3 میکرونی با استفاده از روش EP بر روی فولاد زنگ نزن تشکیل شده است. ترکیب و ساختار پوشش به دست آمده را می توان به عنوان ازمون های سازگار یا ناسازگار با زیست  به واسطه رسوب دهی روی تیتانیوم یا ایمپلنت های فولادی، استنت، کاتتر استفاده کرد.