آزمایشگاه حامیران

02163511

تعیین کیفیت طبق 17025
تعیین کیفیت طبق 17025
آزمایشگاه شیمی

مدیران و تولیدکنندگان صنعتی به منظور افزایش عملکرد کارخانه‌ ها و پروژه‌ های خود با کارشناسان و متخصصین این حوزه همکاری نموده تا از صحت و سلامت دستگاه‌ها و محصولات خود اطمینان حاصل نمایند. آزمون‌های غیر مخرب می‌توانند از خرابی‌های ناگهانی تجهیزات، کاهش کیفیت محصولات، وقوع حوادثی همچون حریق و انفجار جلوگیری به عمل آورند.

استاندارد ISO/IEC 17025 ، معیاری به جهت سنجش کیفیت خدمات آزمایشگاهی است و دارا بودن این تاییدیه، اولین قدم در مقبولیت خدمات آزمایشگاه‌ها در تمامی نهادها اعم از نهادهای دولتی، خصوصی و … می‌باشد.

استاندارد ISO/IEC 17025 ، الزاماتی عمومی را در جهت تضمین کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و آزمون ارائه می‌نماید.  این استاندارد طی روش‌ها و دستورالعمل‌هایی، تمامی جنبه‌های سیستمی و فنی مورد نیاز در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و آزمون را مورد پوشش قرار می‌دهد.

آزمایشگاه متالورژِی حامیران با تجربه و سابقه‌ی چندین ساله در پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در مجموعه‌ی خود، آماده‌ی ارائه خدمات در زمینه‌ی آموزش، مشاوره و پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 (2017) در آزمایشگاه‌ها می‌باشد.


از جمله ی موارد آموزشی و مشاوره‌ای در این دوره‌ها عبارتند از :

– آشنایی با تمامی الزامات مربوط به تمامی بندهای استاندارد ISO/IEC 17025

– آشنایی با نحوه‌ی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها اعم از ریسک‌های بی‌طرفی، سیستمی و فنی

– آشنایی با نحوه‌ی آموزش پرسنل و برنامه ریزی آموزشی، ارزیابی اثربخشی آموزش و …

– آشنایی با نحوه ی تعریف شرایط محیطی مورد نیاز در آزمایشگاه‌ها

– آشنایی با نحوه‌ی پایش و کنترل تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها

– آشنایی با نحوه‌ی ایجاد قابلیت ردیابی در اندازه شناختی

– آشنایی با فرآیندهای مربوط به خرید کالا و خدمات و ارزیابی تامین کنندگان

– آشنایی با فرآیندهای مربوط به دریافت درخواست‌ها و مناقصات و قراردادها

– آشنایی با نحوه‌ی صحه‌گذاری روش‌های آزمون مورد استفاده در آزمایشگاه

– آشنایی با نحوه‌ی شناسایی، دریافت و انبارش اقلام مورد آزمون

– آشنایی با نحوه کنترل سوابق و  مستندات

– آشنایی با نحوه‌ی تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری آزمون‌ها

– آشنایی با نحوه‌ی انجام فعالیت‌های کنترل کیفیت داخلی و خارجی

– آشنایی با نحوه‌ی گزارش دهی نتایج

– آشنایی با فرآیندهای مربوط به دریافت شکایات از مشتری و نظرسنجی‌ از آن‌ها

– آشنایی با نحوه‌ی شناسایی عدم انطباق‌ها و تعریف اقدامات اصلاحی در جهت رفع آن‌ها

– آشنایی با کلیه‌ی فرآیندهای مربوط به ممیزی داخلی

– آشنایی با فرآیندهای مربوط به بازنگری مدیریت و برگزاری جلسات مربوطه

پیمایش به بالا