آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون ضربه

قیمت خدمات آزمون ضربه

آزمون تاریخ قیمت
ضربه در دمای محیط
1401
ضربه بالای دمای محیط
1402
ضربه از دمای 0 الی 50-
1401
ضربه زیر دمای 50-
1402

آزمون ضربه چیست؟

آزمون ضربه یکی دیگر از دسته آزمون‌های مخرب مکانیکی بوده که نتایج حاصل از آن نقش مهمی را در طراحی‌های صنعتی و مهندسی بازی می‌کند. تست ضربه معیاری برای تشخیص میزان چقرمگی ماده و جذب انرژی در هنگام تغییر شکل پلاستیک می‌باشد. مواد شکننده به دلیل مقدار تغییر شکل پلاستیک کمی که می‌توانند تحمل کنند، چقرمگی کمی دارند. مقدار انرژی ضربه یک ماده نیز می‌تواند با دما تغییر کند. معمولاً در دماهای پایین تر، انرژی ضربه یک ماده به دلیل تغییر ریزساختار مواد کاهش می‌یابد.

دستگاه ضربه

روش های انجام تست ضربه

تست ضربه به دو روش ایزود(ISOD) و شارپی و ناچ V و U قابل انجام است. آزمون ضربه ایزود یک روش استاندارد ASTM برای تعیین مقاومت به ضربه مواد می‌باشد. یک بازوی چرخان تا یک ارتفاع مشخص (انرژی پتانسیل ثابت) بالا می‌رود و سپس آزاد می‌شود. بازو به سمت پایین حرکت کرده و با نمونه برخورد می‌کند. پس از شکست نمونه، انرژی جذب شده و نتایج آزمون ضربه توسط کارشناس آزمون گزارش می‌شود. آزمون ضربه شارپی یک روش دیگر استاندارد بوده که بادستگاه آزمون ضربه شارپی و با نرخ کرنش بالا انجام می‌شود و میزان انرژی جذب شده توسط یک ماده را در هنگام شکست تعیین می‌کند که این انرژی جذب شده معیاری از چقرمگی یک ماده است. تست ضربه در آزمایشگاه حامیران به روش شارپی V ناچ قابل انجام بوده و آماده سازی نمونه‌ها نیز توسط همین مجموعه طبق استانداردهای بین المللی از جمله ASTM E23 و ISO 148 انجام می‌شود.

دامنه ی کاربرد آزمون ضربه

هدف از آزمون ضربه، تعیین رفتار مواد در سرعت‌های تغییر شکل بالاتر استفاده می‌شود. تست ضربه میزان انرژی جذب شده توسط یک ماده را در هنگام شکست تعیین می‌کند. این انرژی جذب شده معیاری از چقرمگی یک ماده معین است و به عنوان ابزاری برای مطالعه نوع شکست، از جمله شکست ترد و شکست نرم و شکل پذیری وابسته به دما عمل می‌کند لذا در صنایع مهندسی، طراحی، هوافضا، خودرو سازی و دیگر صنایع کاربرد فراوانی دارد.‌

استاندارد های آزمون ضربه

ASTM E23 , ISO 148-1 , INSO 796-1 , ASTM A370

پیمایش به بالا