آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون ذرات مغناطیسی

قیمت خدمات ذرات مغناطیسی (MT)

آزمون تاریخ قیمت
آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی (MT) حداقل
1402

آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی

اساس کار آزمون ذرات مغناطیسی با عبور جریان از یک قطعه یا تجهیز و ایجاد یک میدان مغناطیسی در آن قطعه یا تجهیز صورت می پذیرد. حال اگر درون قطعه و یا تجهیز، عیب و ناپیوستگی وجود داشته باشد، میدان مغناطیسی دچار تغییر و نشت (اگر ناپیوستگی نزدیک سطح باشد) می شود. در شرایطی که نشت میدان داشته باشیم، اگر بر روی سطح پودر فلزی ریخته شود، پودر در مکان هایی که نشت میدان بوده است تجمع کرده و ایجاد نشانه ای از عیب می کند.
آزمون MT

روش انجام آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی

پیش از انجام آزمون ابتدا سطح را تمیز می کنیم و با استفاده از محلول های حلال و مقداری پارچه سطح را از هر گونه چربی پاک می کنیم سپس اسپری ذرات مغناطیسی را روی قطعه اسپری می کنیم و مقداری صبر می کنیم تا نفوذ انجام شود پس از این عمل یوک را روی نقطه ی مورد نظر قرار می دهیم و جریان را برقرار می کنیم.

دامنه ی کاربرد آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی

این آزمون جهت تشخیص ترک ها و ناخالصی های سطحی قطعه تا نهایتاً دو میلیمتر زیر سطح می باشد و از جمله کاربرد های آن در خطوط لوله , اتصالات جوش و سایر صنایع می باشد.

استاندارد های آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی

--
پیمایش به بالا