آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون های غیرمخرب

آزمونهای غیر مخرب چیست؟ آزمون های غیر مخرب (NDT) ، روش هایی جهت تشخیص عیوب و نواقص سطحی و داخلی قطعات بدون ایجاد آسیب و تخریب در آنها هستند و نقش بسیار مهمی را در تضمین کیفیت و ایمنی قطعات و تجهیزات دارند. با استفاده از تست های غیر مخرب، می توان عیوب موجود در قطعات از جمله تخلخل ها و حفره های داخلی، ترک ها، ناخالصی ها، ناپیوستگی های سطحی و داخلی و انواع عیوب دیگری که در حین تولید و یا کار با آنها ایجاد می شود، را بررسی و آشکار نمود.

تست اولتراسونیک

آزمون التراسونیک

این روش متداول ترین نوع بررسی های غیر مخرب بوده که با نام آزمون UT و یا آزمون غیر مخرب فراصوت هم شناخته می شود ودارای کاربرد بسیاری میباشد.

تست ذرات مغناطیسی

آزمون ذرات مغناطیسی

تست ذرات مغناطیسی و یا بازرسی غیر مخرب MT یک روش کارآمد بازرسی غیر مخرب بر روی قطعات فلزی با استفاده از جریان مغناطیسی می باشد.

تست مایع نافذ

آزمون مایعات نافذ

آزمون غیر مخرب مایع نافذ (PT) یکی از روش‌ های آزمون‌های غیر مخرب است که از آسان ترین روش ها امی باشد و نیاز به تجهیزات خاص و گران بها ندارد.

بازرسی چشمی

بازرسی چشمی

بازرسی غیرمخرب به روش چشمی (VT) ابتدایی ترین و ساده ترین روش آزمون های غیر مخرب می باشد که پیش از هر آزمون و ارزیابی باید صورت پذیرد.

پیمایش به بالا