آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون های غیرمخرب

آزمون های غیر مخرب (NDT)، روش هایی جهت تشخیص عیوب و نواقص سطحی و داخلی قطعات بدون ایجاد آسیب و تخریب در آنها هستند و نقش بسیار مهمی را در تضمین کیفیت و ایمنی قطعات و تجهیزات دارند. با استفاده از تست های غیر مخرب، می توان عیوب موجود در قطعات از جمله تخلخل ها و حفره های داخلی، ترک ها، ناخالصی ها، ناپیوستگی های سطحی و داخلی و انواع عیوب دیگری که در حین تولید و یا کار با آنها ایجاد می شود، را بررسی و آشکار نمود.

تست اولتراسونیک

آزمون اولتراسونیک

این روش متداول ترین نوع آزمون غیر مخرب بوده که با نام تست UT هم شناخته می شود و دارای دامنه کاربرد گسترده ای می باشد.

تست ذرات مغناطیسی

آزمون ذرات مغناطیسی

این روش یکی از متد های کارآمد برای انجام تست بر روی قطعات فلزیبا استفاده از جریان مغناطیسی می باشد.

تست مایع نافذ

آزمون مایعات نافذ

این روش از آسان ترین روش های آزمون غیر مخرب است که نیاز به تجهیزات خاص و گران بهایی هم ندارد.

بازرسی چشمی

بازرسی چشمی

ابتدایی ترین روش آزمون های غیر مخرب بازرسی چشمی می باشد که پیش از هر آزمونی باید صورت پذیرد.

پیمایش به بالا