آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون پرتابل

قیمت خدمات پرتابل

آزمون تاریخ قیمت
کوانتومتری پرتابل
1401
سختی سنجی پرتابل
1402

معرفی

آزمون های پرتابل شامل آزمون هایی می شوند که در آنها نمونه های مورد آزمایش از لحاظ جا به جایی و حساسیت ابعادی دارای محدودیت هستند و تخریب نمونه مجاز نمی‌باشد، به همین علت با یک سمباده زنی سطحی کوانتومتری پرتابل بر روی نمونه انجام می‌شود.
آزمون پرتابل

روش انجام

اساس کار آزمون کوانتومتری پرتابل نشر نوری می باشد و با اندازه گیری طول موج نشر شده توسط برانگیخته کردن نمونه، غلظت عناصر موجود در نمونه تعیین می شود. آزمون کوانتومتری پرتابل همانند دستگاه ثابت بر روی پایه‌های آهن، آلومینیوم، نیکل، مس، روی و همینطور پایه تیتانیوم انجام پذیر است. از دیگر آزمون های پرتابل می توان به آزمون سختی سنجی اشاره نمود که در این روش دستگاه سختی سنجی ثابت نبوده و آزمون بر روی خود نمونه انجام می شود. در این آزمون محدودیتی در ابعاد وجود ندارد ولی برای نمونه های نازک (ورق های ضخامت پایین) امکان انجام آزمون پرتابل به دلیل امکان خطا, وجود ندارد .

دامنه ی کاربرد

برای تمام نمونه هایی که امکان جا به جایی ندارند کاربرد دارد.

استاندارد ها

-
پیمایش به بالا