آزمایشگاه حامیران

02163511

کشش

عملکرد موفقیت آمیز فلزات در برآورده ساختن نیازهای طراحی، شرایط کاری خاص و امکان تولید در ابعاد مناسب به میزان بسیار زیادی به خواص مکانیکی آن‌ ها بستگی دارد که به منظور بررسی این خواص از آزمون‌ های مکانیکی استفاده می‌ شود. تست کشش یکی از این تست‌ های مکانیکی می‌باشد.

قیمت خدمات کشش

آزمون تاریخ قیمت
کشش معمولی تا 28 تن
1401
کشش معمولی بین 28 الی 50 تن
1402
کشش معمولی بین 50 الی 100 تن
1401
کشش میلگرد آجدار ( تا سایز 20 )
1402
کشش میلگرد آجدار ( از سایز 22 تا 25 )
1401
کشش میلگرد آجدار ( از سایز 28 به بالا )
1402
کشش با فیکسچر پیچ ( تا سایز 18 M )
1401
کشش با فیکسچر پیچ ( بین سایز 20 M تا سایز 24 M )
1402
کشش با فیکسچر پیچ ( از سایز 27 M به بالا )
1401

معرفی

آزمون کشش از دسته آزمون‌های مخرب مکانیکی بوده که نتایج حاصل از آن نقش مهمی را در طراحی‌های صنعتی و مهندسی بازی می‌کند. آین آزمون به بررسی خواص استحکام کششی متریال ‌پرداخته و پارامترهای همچون تنش تسلیم، تنش نهایی، درصد ازدیاد طول و درصد کاهش سطح مقطع را گزارش می‌کند. نمودار تنش_کرنش حاصل از این تست و نتایج حاصل، به طور مستقیم در مباحث شکل پذیری استفاده می‌گردد. آزمون کشش در آزمایشگاه اندیشه بنیان حامی صنعت به صورت تک محوری در دمای اتاق و با دستگاه کشش 100 تن و 60 تن انجام می‌گردد.
آزمون کشش

روش انجام

نمونه جهت آزمون کشش، مطابق استاندارد یا به درخواست مشتریان به صورت دمبلی و یا تخت آماده سازی شده و سپس آزمون طبق استانداردهای بین المللی همچون ASTM، ISO، ASME و غیره انجام می‌شود. سمپل آماده سازی شده جهت انجام آزمون، توسط فک‌های دستگاه محکم شده و تست کشش آغاز گردیده و تا شکست نمونه ادامه پیدا می‌کند. پس از شکست نمونه، تنش تسلیم و تنش شکست گزارش شده و درصد ازدیاد طول و درصد کاهش سطح مقطع (نمونه‌های دمبلی) توسط کارشناس آزمون اندازه گیری می‌شود.

دامنه ی کاربرد

تست کشش به طور گسترده در صنایع مهندسی، نفت و گاز، خودروسازی، هوا فضا، ساختمان سازی و بسیاری از صنایع دیگر (به منظور بررسی خواص استحکام کششی) کاربرد دارد. به منظور بررسی میزان تحمل قطعات ساخته شده در کاربردهای متنوع مانند پیچ‌ها و یا میلگردهای آجدار و ...، همچنین میزان استحکام مورد نیاز در فرآیندهای تولید از نتایج این تست بهره گرفته می‌شود.

استاندارد ها

استانداردهای رایج برای آماده سازی آزمون کشش
ASTM B557, ASTM A370, ASTM E8
INSO 10272-1, ISO 6892-1
پیمایش به بالا