آزمایشگاه حامیران

02163511

سختی سنجی

قیمت سختی سنجی

آزمون تاریخ قیمت
سختی سنجی ماکرو
1401
سختی سنجی ماکرو بدون تخریب
1402
سختی سنجی ماکرو پرتابل (در محل آزمایشگاه)
1401
سختی سنجی میکرو
1402
سختی سنجی میکرو بدون تخریب
1401
سختی سنجی میکرو پیچ
1402
سختی سنجی پروفیل (هرنقطه)
1402

سختی سنجی

تست خمش از دیگر تست‌های مکانیکی مخرب بوده که برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد خواص خمشی مواد در نظر گرفته شده برای مصارف صنعتی یا تحقیق و توسعه انجام می‌شود. آزمایشات خمشی ماده آزمایش را در نقطه میانی تغییر شکل می‌دهد و باعث ایجاد یک سطح مقعر یا خم، بدون شکستگی می‌شود و معمولاً برای تعیین شکل پذیری یا مقاومت در برابر شکست آن ماده انجام می‌شود. برخلاف آزمایش کشش، هدف بارگذاری مواد تا زمان شکست نیست، بلکه تغییر شکل نمونه به شکل خاصی است. تست‌های خمشی به اندازه تست‌های کششی، تست‌های فشاری و تست‌های خستگی محبوب هستند. تست خمش به صورت سه نقطه‌ای و چهار نقطه‌ای انجام می‌شود.
قیمت سختی

روش سختی سنجی راکول و برینل و ویکرز

در سختی سنجی به روش راکول، سختی یک جسم در مقایسه با ارتفاع جسم فرو رونده (ایندنتر) اندازه‌گیری می‌شود و میزان سختی توسط دستگاه گزارش می‌شود. در روش سختی سنجی به روش برینل و ویکرز، مقیاس سختی قطر اثر جسم فرو رونده بوده که توسط کارشناس مربوطه اندازه گیری شده و میزان سختی گزارش می‌شود. هینطور با استفاده از دستگاه سختی سنجی پرتابل می‌توان بدون هیچ گونه نیازی به تخریب ماده مورد نظر تست را انجام داده و مقدار سختی اعلام شود. این آزمون در آزمایشگاه اندیشه بنیان حامی صنعت به روش‌های راکول C و B، برینل و ویکرز و همینطور پرتابل انجام پذیر است.

دامنه ی کاربرد سختی سنجی

آزمایش خمشی یک ماده امکان تعیین شکل پذیری مواد، مقاومت خمشی، استحکام شکست و مقاومت در برابر شکست را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها را می‌توان برای تعیین اینکه آیا یک ماده تحت فشار دچار شکست می‌‌شود یا خیر استفاده کرده و به ویژه در هر فرآیند ساخت و ساز که شامل مواد انعطاف پذیر بارگذاری شده با نیروهای خمشی است، مهم هستند. اگر یک ماده در طول یک آزمایش خمش سه یا چهار نقطه شروع به شکستن کند یا به طور کامل شکسته شود، فرض می‌شود که ماده در هر کاربرد مشابهی که ممکن است منجر به شکست فاجعه بار شود، از بین می رود؛ لذا دانستن مقدار مقاومت خمشی برای طراحی‌های صنعتی و مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

استاندارد های سختی سنجی

ASTM E10 , INSO 7809-1 , ISO 6506-1 ,ASTM E92 ,
INSO 7810-1 , ISO 6507-1 ,ASTM E18 , INSO 7811-1 ,
ISO 6508-1 ,ASTM E384
پیمایش به بالا