آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون شیمی

قیمت خدمات شیمی

آزمون تاریخ قیمت
کوانتومتری پایه فولاد و چدن
1401
کوانتومتری پایه فولاد و چدن بدون تخریب
1402
کوانتومتری پایه مس
1401
کوانتومتری پایه مس بدون تخریب
1402
کوانتومتری پایه آلومینیوم
1401
کوانتومتری پایه آلومینیوم بدون تخریب
1402
کوانتومتری پایه روی
1402
کوانتومتری پایه روی بدون تخریب
1402
کوانتومتری پایه نیکل
1402
کوانتومتری پایه نیکل بدون تخریب
1402

معرفی

درحال حاضر بخش عمده فعالیت های آزمایشگاه شیمی مربوط به حوضه ی شیمی تر میباشد. شیمی تر به شاخه ای از شیمی اشاره دارد که شامل استفاده از واکنش های شیمیایی انجام شده در محلول مایع یا حلال است. به آن "تر" می گویند زیرا واکنش ها معمولاً شامل اجزای مایع هستند، برخلاف شیمی "خشک" که بر واکنش هایی متمرکز است که حلال ها را شامل نمی شود. تکنیک های شیمی مرطوب در بسیاری از زمینه های شیمی از جمله شیمی تجزیه، شیمی آلی و شیمی فیزیک استفاده می شود. در شیمی تر، دانشمندان معمولاً مواد شیمیایی مختلف را در یک محیط کنترل شده با هم مخلوط می کنند و واکنش های حاصل را مشاهده می کنند. آنها همچنین ممکن است از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای تجزیه و تحلیل راه حل های حاصل استفاده کنند، مانند طیف سنجی، طیف سنجی جرمی و طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای. شیمی تر برای درک خواص و رفتار مواد شیمیایی و مولکول ها ضروری است و در بسیاری از زمینه های علمی از جمله پزشکی، فارماکولوژی، علم مواد و علوم محیطی استفاده می شود. شیمی تر به دانشمندان اجازه می دهد تا خواص مواد شیمیایی و واکنش هایی را که در محلول های مایع رخ می دهد را مطالعه کنند.
آزمایشگاه شیمی

روش انجام

برخی از نمونه‌های متداول تکنیک‌های شیمی مرطوب عبارتند از: تیتراسیون: تکنیکی برای تعیین غلظت یک ماده در محلول با افزودن یک معرف که با ماده واکنش می‌دهد تا زمانی که واکنش کامل شود. کروماتوگرافی: تکنیک جداسازی که اجزای یک مخلوط را بر اساس تفاوت در خواص شیمیایی آنها جدا می کند. تقطیر: روشی است که برای جداسازی اجزای یک مخلوط بر اساس تفاوت در نقطه جوش آنها استفاده می شود. رسوب: فرآیندی است که طی آن یک جامد از محلول در نتیجه یک واکنش شیمیایی تشکیل می شود. استخراج: فرآیندی که در آن یک ترکیب مورد نظر با استفاده از یک حلال از مخلوط خارج می شود. این تکنیک ها اغلب در شیمی تجزیه برای تجزیه و تحلیل خواص ترکیبات و تعیین ترکیب آنها استفاده می شود.

دامنه ی کاربرد

در شیمی آلی برای سنتز ترکیبات جدید یا مطالعه خواص ترکیبات موجود استفاده شوند. در شیمی فیزیک، از تکنیک‌های شیمی مرطوب برای مطالعه رفتار مواد در محلول‌های مایع و بررسی مکانیسم‌های واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. به طور کلی، شیمی مرطوب یک ابزار ضروری در مطالعه شیمی است و به درک ما از خواص و رفتار مواد شیمیایی و مولکول ها کمک زیادی کرده است.

استاندارد ها

-
پیمایش به بالا