آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون مایع نافذ

قیمت خدمات مایع نافذ (PT)

آزمون تاریخ قیمت
آزمون غیر مخرب مایع نافذ (PT) حداقل
1402

معرفی

آزمون مایعات نافذ یکی از پرکاربرد ترین روش­ ها در بازرسی غیر مخرب یک سازه و یا محصول است. این آزمون، عیوب و ناپیوستگی­ هایی که بر روی سطح هستند و یا به سطح راه دارند را آشکار سازی می ­کند. اساس کار این روش نفوذ مایع به درون ناپیوستگی توسط خاصیت موئینگی و سپس بیرون آمدن از ناپیوستگی بر روی سطح با کنتراست بالا به وسیله جذب می ­باشد.
آزمون مایع نافذ

روش انجام

پیش از انجام آزمون ابتدا سطح را تمیز می کنیم و با استفاده اسپری پاک کننده سطح را از چربی عاری می کنیم سپس اسپری نافذ را بر روی قطعه اعمال می کنیم و صبر می کنیم تا در قطعه نفوذ کند و بعد از آن با دستمال روی آن را تمیز نموده سپس اسپری آشکار ساز را اعمال می کنیم.

دامنه ی کاربرد

این آزمون جهت تشخیص ترک ها و ناخالصی های سطحی قطعه کاربرد دارد و از آن بیشتر در جوشکاری ها و اطمینان از پیوستگی درز ها استفاده می شود.

استاندارد ها

--
پیمایش به بالا