آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون مایع نافذ

قیمت خدمات مایع نافذ (PT)

آزمون تاریخ قیمت
آزمون غیر مخرب مایع نافذ (PT) حداقل
1402

تست مایع نافذ چیست ؟

تست مایعات نافذ یکی از پرکاربرد ترین روش­ ها در بازرسی غیر مخرب یک سازه و یا محصول است. این آزمون، عیوب و ناپیوستگی­ هایی که بر روی سطح هستند و یا به سطح راه دارند را آشکار سازی می ­کند. اساس کار این روش نفوذ مایع به درون ناپیوستگی توسط خاصیت موئینگی و سپس بیرون آمدن از ناپیوستگی بر روی سطح با کنتراست بالا به وسیله جذب می ­باشد.
آزمون مایع نافذ

روش انجام آزمون مایع نافذ

پیش از انجام آزمون ابتدا سطح را تمیز می کنیم و با استفاده اسپری پاک کننده سطح را از چربی عاری می کنیم سپس اسپری نافذ را بر روی قطعه اعمال می کنیم و صبر می کنیم تا در قطعه نفوذ کند و بعد از آن با دستمال روی آن را تمیز نموده سپس اسپری آشکار ساز را اعمال می کنیم.

دامنه ی کاربرد آزمون مایع نافذ

این تست مایع نافذ جهت تشخیص ترک ها و ناخالصی های سطحی قطعه کاربرد دارد و از آن بیشتر در جوشکاری ها و اطمینان از پیوستگی درز ها استفاده می شود.

استاندارد های آزمون مایع نافذ

--
پیمایش به بالا