آزمایشگاه حامیران

02163511

آزمون التراسونیک

قیمت خدمات التراسونیک (UT)

آزمون تاریخ قیمت
آزمون غیر مخرب اولتراسونیک (UT) حداقل
1402

التراسونیک تست غیر مخرب

تست التراسونیک یکی از مهم ترین روش های بازرسی غیر مخرب است که نسبت به روش های پیشین از دقت بالایی برخوردار است. این تست با استفاده از انتشار امواج فراصوتی درون قطعه و دریافت آنها به ناپیوستگی های موجود در قطعه پی میبرد. محلی که این امواج در آنها منتشر میشوند درون خود قطعه است و آشکار سازی عیوب در این روش نیازی به اعمال موارد جانبی همچون اسپری ها ندارد.
آزمون ut

روش انجام التراسونیک

پیش از انجام آزمون التراسونیک ابتدا سطح قطعه ی مورد تست را از هرگونه آلودگی و پوسته ی سطحی زدوده و آن را آماده سازی می کنیم سپس روی آن مایع کوپلنت ریخته و اکنون آماده انجام تست می شویم. دستگاه را روشن نموده و با توجه به جنس قطعه تنظیمات دستگاه را کالیبره می کنیم سپس پراب را روی قطعه قرار داده و اسکن را شروع می کنیم.

دامنه ی کاربرد التراسونیک

این آزمون جهت تشخیص ترک ها و ناخالصی های درون قطعه می باشدکه به صورت سطحی قابل تشخیص نیست. استفاده از این تست غیرمخرب در صنایع مختلفی همچون پتروشیمی , ماشین سازی, تانکر سازی و ساختمان سازی و... کاربردهای فراوانی دارد.

استاندارد های التراسونیک

BS EN 10228-3 , ASTM A435
پیمایش به بالا