آزمایشگاه حامیران

02163511

بازرسی چشمی

قیمت خدمات بازرسی چشمی (VT)

آزمون تاریخ قیمت
آزمون غیر مخرب بازرسی چشمی (VT)
1402

معرفی

این تست بر اساس مشاهده و حواس 5 گانه بازرس استوار است. معمولاً ابتدا از بازرسی چشمی به عنوان یکی از روش های بازرسی غیر مخرب استفاده می شود که هم هزینه ی کمتری دارد و هم مدت زمان دریافت نتیجه ی آن سریع تر است. اساس پایه ی بازرسی چشمی فقط محدود به ظاهر قطعات می باشد که از لحاظ کنترل کیفی مشکلی نداشته باشند. دیگر کاربرد حرفه ای این بازرسی مربوط به تست جوش است که با استفاده از ابزار مخصوص این کار صورت می پذیرد.
بازرسی چشمی

روش انجام

ابتدا نمونه ی مورد تست را از لحاظ کلیات ظاهری بررسی می نماییم و پس از گذراندن این بخش به کنترل سسطح نمونه با استفاده از ابزار های دقیق و ذره بین های خاص می پردازم . ممکن است در بررسی موارد مربوط به جوش و خط جوش از ابزار خاصی همچون گیج های مدرج استفاده کنیم که این امر دقت تست را افزایش داده و موجب بهبود نتایج آزمون می شود.

دامنه ی کاربرد

این آزمون جهت تشخیص سلامت شکل ظاهری بار و معطوف به سطح قطعه می باشد. از کاربرد های این تست می توان به بازرسی خط جوش ها و بازرسی تمامی متریال های موجود در صنایع مختلف اشاره نمود.

استاندارد ها

--
پیمایش به بالا