سامانه مشتریان - فرم نظرسنجی


شرکت /  واحد  / شخص   .................................

آزمايشگاه متالورژي حاميران ، با هدف ارتقاء خدمات خود و ايجاد ارتباط متقابل با مشتريان، سعي در افزايش ميزان رضايت مشتريان خود دارد. از اين رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذيل ، ما را در رسيدن به اين هدف بيش از پيش ياري نماييد .. انتقادات و پيشنهادات سازنده شما موجب بهبود خدمات خواهد بود.

نام آزمون‌ها و خدمات درخواستي:

 

رديف

شاخص ارزيابي

عالي

(10)

خوب (8)

متوسط

(6)

زير حد متوسط (4)

ضعيف (2)

1

كيفيت خدمات ارائه شده

 

 

 

 

 

2

نحوه برخورد و همكاري

 

 

 

 

 

3

در دسترس بودن پرسنل فني در مواقع لزوم

 

 

 

 

 

4

سرعت در ارائه نتايج

 

 

 

 

 

5

دانش فني پرسنل

 

 

 

 

 

6

هزينه ارائه خدمات

 

 

 

 

 

7

پيگيري و رسيدگي به شكايات

 

 

 

 

 

8

ميزان همكاري به منظور بازديد از آزمايشگاه

 

 

 

 

 

9

مشاركت، راهنمايي و اطلاع‌رساني در مواقع ضروري

 

 

 

 

 

 

پيشنهادات و انتقادات:

آدرس :

تلفن :

 Fax:

بازگشت