دانشنامه ویدیویی

کوانتومتری

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد. اساس کار آین آزمون بر مبنای نشر نوری می باشد. دراین روش سطح آماده سازی شده نمونه تحت یک شرایط ولتاژ بالا برانگیخته می گردد. که موجب تولید نور با طول موج معین از اتم های موجود در عناصر مختلف می شود.با انداه گیری این طول موج نشر شده، غلظت عناصر موجود در نمونه تعیین می شود.

1399/05/22 ادامه مطلب...

تست کشش

آزمایشگاه مکانیکی حامیران مجهز به دستگاه آزمون کشش با ظرفیت 100تن جهت کشش نمونه های فلزی آهنی و غیر آهنی بدون وجود محدودیت در شکل و اندازه نمونه های اولیه ،می باشد. همچنین به واسطه طراحی و تولید فک های مخصوص،این بخش امکان کشش کلیه سایز های پیچ و مهره را دارد.

1399/05/22 ادامه مطلب...
بازگشت