تست ذرات مغناطیسی MTتست ذرات مغناطیسی MT

تست ذرات مغناطیسی MT، یکی از آزمون های غیرمخرب، جهت آشکارسازی عیوب سطحی و نزدیک به سطح می باشد. این تست در موارد مغناطیس شونده(یک پدیده فیزیکی است که در آن برخی از مواد الکتریکی بدون بار و خنثی، به شدت مواد دیگر را به سمت خود جذب می کنند) استفاده می گردد.
دراین تکنیک با ایجاد میدان مغناطیسی در ماده توسط تجهیزاتی به نام پراد(Prod)، یوک(Yoek)، سیم پیچ(Coil) ، کابل و ... می توان به ناپیوستگی ها و عیوبی که باعث ایجاد نشت و آشفتگی در خطوط میدان جاری در ماده شده اند، به وسیله پاشش ذرات مغناطیسی مانند پودرآهن دست پیدا کرد.
به طور کلی در صورتیکه خطوط میدان جاری درماده عمود بر سطح عیب باشند، ایده آل ترین شرایط برای آشکارسازی عیب فراهم می شود و هرچه این خطوط از حالت عمود خارج شود، وضوح علائم تشکیل شده کمتر می شود.

موارد کاربرد تست MT

از تست ذرات مغناطیسی MT میتوان برای تست مواد دارای خاصیت مغناطیس شوندگی و اتصالات جوشکاری شده، لبه پخ خورده و آماده سازی شده ورق ها قبل از جوشکاری، قطعات آهنگری و ریخته گری استفاده نمود.

از طریق تست MT می توان به ترک های سطحی از هرنوعی، Lamination ورق های پخ خورده (جهت جوشکاری)، ذوب ناقص جوش اگر سطحی یا زیر سطحی باشند، شیار و بریدگی سطحی کنار جوش (Undercut)، ترک های نزدیک به سطح، سایرعیوب سطحی و نزدیک به سطح مانند حفره ها، ناخالصی ها و ... دست پیدا کرد.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز 5 از 5 - 3 رای


1399/09/24 - 15:24 دانشنامه متالورژی

ثبت نظر جدید

نظر خود را در مورد این مطلب از طریق فرم زیر ثبت نمایید..

بازگشت