تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیومتقسیم بندی آلیاژهای آلومینیوم :

1-آلیاژ های کار پذیر (Wrought Alloys)  که قابلیت پذیرش انواع و اقسام کارهای مکانیکی(نورد، فورج، اکستروژن) را دارند.

2- آلیاژهای ریختگی (Casting Alloy)

آلیاژهای کارپذیر هم خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1-آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر، این آلیاژها با عملیات حرارتی سخت نمی شوند و تنها به وسیله کارسرد سخت می شوند.

2-1 آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر، این آلیاژها به وسیله عملیات هایی  مانند پیر سازی( Aging) طبیعی و مصنوعی سخت می شوند.

استاندارد های طبقه بندی آلومینیوم در کشورهای مختلف متفاوت است در اینجا از استاندارد A.A)  انجمن آلومینیوم) که یک استاندارد آمریکایی است استفاده می شود.

استاندارد A.A  هر آلیاژ آلومینیوم  را با 4 عدد مشخص کرده و در 8گروه طبقه بندی کرده است که :

       1. عدد اول گروه اصلی را مشخص می کند.

       2. دومین عدد تغییر آلیاژ را نسبت به آلیاژ اولیه نشان می دهد.

      3.سومین و چهارمین  عدد خلوص آلومینیوم  یا درصد مقدار سایر عناصر را نشان می دهد.

تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز به این مطلب:
امتیاز 5 از 5 - 8 رای


1399/09/05 - 09:48 دانشنامه متالورژی

ثبت نظر جدید

نظر خود را در مورد این مطلب از طریق فرم زیر ثبت نمایید..

بازگشت