نحوه استفاده از کلید فولاد | (بخش اول)نحوه استفاده از کلید فولاد
بنابر آنچه تاکنون گفته شد، روش های دستیابی به اطلاعات کتاب کلید فولاد را می توان به 8 مورد زیر تقسیم بندی کرد.
1-تعیین مشخصات فولاد های آلمانی براساس شماره استاندارد آنها
برای این منظور، باید فصل a17 مراجعه کنیم.از آنجا که در این فصل، اطلاعات فولادها براساس شماره استاندارد DIN تعریف کننده فولاد، ترکیب شیمیایی، معادل ISO و نامگذاری فولاد مستقیما بدست می آیند.اما اطلاعاتی نظیر کاربردها، خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی فولادها دراین بخش ارائه نشده اند و امکان دسترسی مستقیم به آنها وجود ندارد.بلکه بایداز شماره گروه فولاد،  که درواقع شماره فصلی است که اطلاعات اختصاصی فولاد در آن قرار دارد استفاده شود.
چنانچه اطلاعات بدست آمده از فصول مختلف این کتاب کافی نباشند، باید به استاندارد های DIN تعریف کننده فولاد که شماره های آنها در ستون سوم اطلاعات فصل a17ارائه شده اند مراجعه کنیم.به عنوان مثال در مورد فولاد ST37 با شماره استاندارد 1.0259 به استاندارد های DIN 1626 و DIN 1629 ارجاع داده شده است.
استانداردDIN تعریف کننده فولاد، اطلاعاتی راجع به کیفیت فولاد، شکل محصول و خواص آن دروضعیت های مختلف ارائه می دهد.همچنین راجع به چگونگی کنترل کیفیت از لحاظ مواد و ابعاد، طریقه سفارش براساس استاندارد و ...اطلاعات کاربردی بدست می دهد. با مراجعه به کتابچه های استاندارد DIN آلمان که چهارجلد آن به آلیاژ های پایه آهن اختصاص داشته و براساس شماره ای استاندارد DIN تعریف کننده مرتب شده اند، میتوان به راحتی به استاندارد تعریف کننده فولاد مورد نظر دست یافته و اطلاعات لازم را بدست آورد.
2-مشخصات فولادها براساس نامگذاری آن ها
برای این منظور از دوبخش 18و19 استفاده می شود. اگرفولاد مورد نظر در کشور آلمان تولید شده باشد، باید به فصل 18 و درغیر اینصورت به فصل 19 مراجعه کنیم.
همانطور که گفته شد قسمت سوم فصل 18 که حجم عمده  این فصل را تشکیل می دهد، لیستی است از نامگذاری فولادهای آلمانی که در مقابل نام هرفولاد، شماره استاندارد DIN، گروه (فصل) و کد عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است.این لیست براساس اعداد و حروف الفبای نامگذاری فولاد ها مرتب شده است.بنابراین با در دست داشتن نامگذاری فولاد دراستاندارد DIN آلمان، به راحتی می توان به شماره استانداردفولاد، گروه  کد عمده ترین تولید کننده فولاد دست یافت. با بدست آوردن شماره استاندارد فولاد، به فصل a17 رجوع کرده و مطابق آنچه که در روش اول (بخش 1) گفته شد، سایر مشخصات فولاد را پیدا می کنیم.همچنین برای دستیابی به اطلاعات اختصاصی فولادها از شماره گروه آن استفاده می کنیم.شماره گروه فولاد، هم در فصل18 و هم در فصل  a17ارائه شده است.
در صورتی که نامگذاری فولاد متعلق به کشورهای خارجی باشد، باید به قسمت دوم فصل 19 مراجعه کنیم.دراین قسمت از فصل 19، فولاد ها براساس اعداد و حروف الفبای نامگذاریشان مرتب شده اند و در مقابل نام هر فولاد، شماره صفحه، شماره ردیف، نام کشور تولید کننده و همچنین کداختصاری عمده ترین تولید کننده آن ارائه شده است. بنابراین با در دست داشتن نام فولاد در استاندارد یک کشور خارجی، می توان با استفاده از شماره صفحه و شماره ردیف ( که برای هریک ا ز فولاد های خارجی تعریف شده در فصول 6، 10 و 16 ارائه شده است) به اطلاعات فولاد مورد نظر دست یافت.
برای مطالعه ادامه مقاله نحوه استفاده از کید فولاد کلیک کنید.

 

 

امتیاز به این مطلب:
امتیاز 5 از 5 - 6 رای


1399/08/27 - 10:29 دانشنامه متالورژی

ثبت نظر جدید

نظر خود را در مورد این مطلب از طریق فرم زیر ثبت نمایید..

بازگشت