آزمون ضربه | تست ضربهآزمون ضربه :

بیشتر مواد می توانند بارهای سنگین را قبل از شکستگی تحمل کنند. ولی این به شرطی است که بار به آرامی و درفواصل زمانی طولانی تری اعمال شود(آزمایش ایستایی).اگر یک بار کوچک بطور ناگهانی اعمال شود (آزمایش دینامیکی)، ممکن است ماده استحکام خود را از دست داده و شکسته شود. آزمون ضربه یکی از روش های استاندارد برای به دست آوردن انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. نتیجه کلی یک آزمایش ضربه، تعیین انرژی مورد نیاز برای شکست یک نمونه می باشد.

تست ضربه :

تست ضربه یک آزمون مکانیکی مخرب می باشد و هدف از انجام این آزمون شبیه‌سازی شرایط واقعی به منظور تلاش برای جلوگیری از شکست و پیش بینی شکست نمونه است.
مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تست ضربه، دو روش آیزود و چارپی هستند.
از آنجایی که هدف از انجام آزمون ضربه، محاسبه کار انجام شده برای شکست ماده در اثریک ضربه ناگهانی می باشد، استحکام ضربه نشانگر این است که یک ماده چگونه می تواند بارگذاری های ناگهانی را  تحمل کند.

چقرمگی :

خاصیت مربوط به شکست یک ماده را چقرمگی می گویند.چقرمگی عمدتا به میزان چکش خواری و استحکام یک ماده بستگی دارد. آزمایش ضربه اندازه گیری مناسبی برای چقرمگی ماده به شمار می رود.
ماده ای که چقرمگی بالایی دارد، ترکیب بهینه ای از انعطاف پذیری و استحکام را داراست و یکی از نتایج مهمی که از تست ضربه استخراج می شود همین خاصیت مواد است.

 

 

 

امتیاز به این مطلب:
امتیاز 5 از 5 - 9 رای


1399/09/03 - 15:39 دانشنامه متالورژی

ثبت نظر جدید

نظر خود را در مورد این مطلب از طریق فرم زیر ثبت نمایید..

بازگشت