آزمایشگاه ها - میکروسکوپ الکترونی(SEM)


هرگاه الکترون هایی با انرژی بالا به یک نمونه جامد برخورد کنند،موجب تولید اشعه X مشخصه اتم های موجود در نمونه می شود.در میکروسکوپ الکترونی یک پرتو الکترونی به نمونه می تابد.الکترون شتاب داده می شود .سپس 2 یا 3 عدسی متمرکز کننده پرتو الکترونی را کوچک می کند تا حدی که در هنگام برخورد با نمونه قطر ان حدودا بین 2 تا 10 نانومتر است.

آزمایشگاه متالورژی حامیران با در اختیار داشتن میکروسکوپ الکترونی مدل TESCAN VEGA/XMU  امکان ارائه خدمات ذیل را دارد:

-بررسی ریز ساختار مواد شامل فلزات ، آلیاژ ها ، مواد مغناظیسی ، مواد هادی و نیمه هادی ، سرامیک ها با بزرگنمایی و قدرت تفکیک بسیار بالا

- تصویر برداری از فاز ها ، ترک ها ،لایه های پوششی و ...

-آنالیز نقطه ای و سطحی ( X_ray Map) از نمونه توسط سیستم آنالیز کننده اشعه X از نوع EDS

-آنالیز عناصر سبک مانند کربن ، نیتروژن ، بور و اکسیژن

-آنالیز تصویری برای نمونه هایی با شرایط خاص

بازگشت