پرسنل مجرب


یکی از مهمترین اهداف آزمایشگاه متالورژی حامیران تبدیل شدن به قابل اعتمادترین مرجع خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای در سطح کشور می باشد که این مهم تنها با ایجاد سازمانی پیشگام با معیارهای جهانی امکانپذیر است که دانش کارکنان آزمایشگاه به عنوان سرمایه های اصلی این سازمان ، نقشی متمایز کننده در بالا بردن سطح کیفیت آزمایشگاه در اجرای الزامات استاندارد  دارد.

بازگشت