آزمایشگاه ها - متالوگرافی


آزمایشگاه متالوگرافی

آزمون متالوگرافی یکی از آزمون های مهم جهت تایید مواد و کنترل کیفیت حین تولید و طراحی و مهندسی معکوس قطعات صنعتی می باشد. یکی از مزیت های این روش این است که کارشناسان صنایع مختلف با استفاده از تحلیل ساختاری میتوانند میزان شکست یا خوردگی در قطعات تولید شده یا نورد شده و هم چنین میزان سختی قطعاتی که محدودیت ابعادی و یا عدم امکان نمونه برداری مجدد یا تخریب نمونه دارند را مشاهده کرده و بررسی نمایند. متالوگرافی در مفهوم کلی عبارتست از آماده سازی نمونه ها به منظور بررسی میکروسکوپی و مطالعه ریزساختار مواد و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها. كارشناسان متالورژی و تكنسين های این بخش از مجموعه آزمایشگاه ها، توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف اعم از آهنی و غيرآهنی را دارا می باشند. اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار تحليل تصويری انجام می پذيرد و تلاش شده است تا تصاویر حاصل از متالوگرافی با بهترین کیفیت و بیشترین وضوح در اختیار مشتریان گرامی قرار گیرد.

دیگر آزمون های قابل انجام در این بخش عبارتند از:

آزمون ها

استاندارد های مربوط

ماکرو اچ

ASTM E381- ASTM E340

میکرو اچ

ASTM E407

بررسی ریز ساختار در چدن ها

ASTM A247

تعیین درصد میزان کرویت و ندول کان در چدن های کروی

ASTM A247

بررسی تمیزی فولاد

ASTM E45

متالوگرافی

ASTM E3- ASTM E883

اندازه گیری ضخامت لایه دکربوره

ASTM E1077

 

 

بازگشت