سفارش و رهگیری آنلاین


با استفاده از این پنل ، مشتریان قادر خواهند بود با ایجاد یک حساب کاربری شخصی ، کلیه درخواست های خود از جمله درخواست آزمون ،پرداخت های مالی و پیگیری نتایج را انجام داده و جهت صرفه جویی در زمان و هزینه ها از مراجعه حضوری به آزمایشگاه بی نیاز باشند.

بازگشت