دقت و سرعت


کلیه نتایج آزمون های آزمایشگاه متالورژی حامیران با تکیه بر بررسی های آماری و شرکت در بزرگترین برنامه آزمون مهارت در سراسر کشور ، برگزار شده توسط نهاد اندازه شناسی دقت آزما(صنایع دفاعی پارسیان) ،هر ساله دارای بالاترین دقت و کیفیت بوده است.همچنین با توجه به وجود امکانات مناسب از جمله نیروی انسانی و تجهیزات ،کلیه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن در مقایسه با سایر مراکز به مشتریان محترم ارائه می شود.

بازگشت