آزمایشگاه ها - کوانتومتری


آزمایشگاه اسپکترومتری نشری

این روش متداول ترین نوع آنالیز به منظور اندازه گیری عناصر موجود در نمونه های فلزی می باشد.

اساس کار آین آزمون بر مبنای نشر نوری می باشد. دراین روش سطح آماده سازی شده نمونه تحت یک شرایط ولتاژ بالا برانگیخته می گردد. که موجب تولید نور با طول موج معین از اتم های موجود در عناصر مختلف می شود.با انداه گیری این طول موج نشر شده، غلظت عناصر موجود در نمونه تعیین می شود.

آزمایشگاه کوانتومتری این مجموعه با دراختیار داشتن مدرن ترین دستگاه های کوانتومتری و کارشناسان مجرب، قادر به آنالیز شیمیایی فلزات و تقارب آن ها با انواع استاندارد های معتبر بین المللی در کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین دقت می باشد.

تجهیزات مستقر در آزمایشگاه کوانتومتری قادر به آنالیز در پایه آهن شامل فولاد ها و چدن ها و در پایه های غیرآهنی شامل مس،نیکل،روی و آلومینیوم می باشند.
قیمت تست کوانتومتری با توجه به نوع نمونه متفاوت می باشد، شما عزیزان می توانید جهت دریافت قیمت آزمون کوانتومتری با واحد آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
قابل ذکر است کلیه نتایج همراه با ذکر استاندارد معادل می باشد و نیازی به پرداخت هزینه جداگانه توسط مشتریان نیست.

آزمون های ترکیب شیمیایی و استاندارد های مربوطه

استاندارد مربوطه

آزمون

ASTM E415

آزمون کوانتومتری فولاد های ساده کربنی

ASTM E1086

آزمون کوانتومتری فولاد های زنگ نزن

ASTM E1999

آزمون کوانتومتری چدن

DIN EN15079

آزمون کوانتومتری مس و آلیاژهای آن

LCH-W505-06

آزمون کوانتومتری نیکل و آلیاژ های آن

ASTM E1251

آزمون کوانتومتری آلومینیوم و آلیاژ های آن

ASTM E634

آزمون کوانتومتری روی و آلیاژهای آنبازگشت