ششمین نمایشگاه قالب و ابزار و مواد اولیه(sap tool)آزمایشگاه متالورژی حامیران، با افتخار میزبان حضور گرم شما بازدیدکنندگان محترم، در ششمین نمایشگاه قالب و ابزار و مواد اولیه (SAP TOOL) می باشد.

وعده دیدار ما:

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو( ساپکو) سالن 1-غرفه 1

 زمان بازدید:

2 الی 5 مهرماه 1397، ساعت 9 الی 16

 
1397/06/27 - 14:56 اخبار و اطلاعیه ها